Arkeologi Nauru

    Karta fran Nauru:

Home » Nauru » Arkeologi

Arkeologi Nauru

Arkeologi bokstavligen betyder lära eller kunskap om den gamla eller antika (archaios är grekiska för "gamla" och logos betyder "kunskap"). De arkeologi behandlar fysiska lämningar av tidigare mänsklig verksamhet. På grundval av detta arkeolog försöker förstå något om det sätt på vilket människor som tidigare bodde. Materiella saker är lämningar maj: verktyg, vapen, mynt, tegel. Det kan innehålla rester av folket sig själva som skelett, mummies eller askan av brända ben. Av resterna av djur eller växter att mannen hade något att göra.

Genom att välja ett ämne du kan begränsa listan över områden till ämnet i ditt val