Archeologia Wyspy Salomona

    Map of Wyspy Salomona:

Home » Wyspy Salomona » Archeologia

Archeologia Wyspy Salomona

Archeologia oznacza dosłownie nauki lub wiedzy o starych lub starożytnych (archaios jest grecki dla "starych" i logo oznacza "wiedza").Archeologia zajmuje się fizycznym pozostałości działalności człowieka w przeszłości. Na tej podstawie, archeolog próbuje zrozumieć coś, w jaki sposób ludzie wcześniej mieszkał. Rzeczy materialne są pozostałościami może: narzędzia, broń, monety, cegły. Może zawierać pozostałości sami ludzie jak szkielety, mumie lub popiół spalonych kości. Szczątków roślin lub zwierząt, że człowiek miał coś do zrobienia.

Wybierając temat można ograniczyć listę witryn, na wybrany temat