Przewodnikˇw Fid┐i

    Map of Fid┐i:

Home » Fid┐i » Przewodnikˇw

Przewodnikˇw Fid┐i

Przewodnik jest ksi╣┐k╣ dla turystˇw, ktˇra dostarcza informacji na temat po│o┐enia geograficznego, turystycznym, lub w planie podrˇ┐y. Jest to napisany odpowiednik przewodnika. Bŕdzie to zazwyczaj zawieraj╣ szczegˇ│y, takie jak numery telefonˇw, adresy, ceny i recenzje hoteli i zakwaterowania pozosta│e, restauracje i dzia│a˝. Mapy rˇ┐nych szczegˇ│ˇw czŕsto wliczony w cenŕ. Czasami historycznych i kulturowych informacji jest rˇwnie┐ przewidziane. Rˇ┐ne przewodniki mog╣ skupiŠ na rˇ┐nych aspektach podrˇ┐y, przygody z podrˇ┐y do relaksu, lub mieŠ na celu turystˇw z wiŕkszych lub mniejszych bud┐etˇw podrˇ┐y. Przewodniki mo┐e mieŠ faktyczne problemy, informacje mog╣ byŠ nieaktualne (zw│aszcza dla regionˇw w okresie gwa│townego rozwoju), autor mo┐e mieŠ ukryty program (na przyk│ad darmowe posi│ki lub pokoje w zamian za w│╣czenie do ksi╣┐ki lub recenzjŕ korzystne - porˇwnaj tout ). Przewodniki s╣ zazwyczaj przeznaczone do u┐ycia w po│╣czeniu z rzeczywistych podrˇ┐y, choŠ po prostu cieszy siŕ przewodnik bez zamiaru zwiedzania mo┐e byŠ dalej "fotel turystyka".

Wybierając temat można ograniczyć listę witryn, na wybrany temat