Planowanie trasy / mapy Fid┐i

    Map of Fid┐i:

Home » Fid┐i » Planowanie trasy / mapy

Planowanie trasy / mapy Fid┐i

Mapa jest uproszczony obraz przestrzeni, pomoc nawigacyjna, ktˇra podkreťla relacje miŕdzy przedmiotami w tej przestrzeni. Najczŕťciej map jest dwuwymiarowy, geometrycznie dok│adne odwzorowanie przestrzeni trˇjwymiarowej.Nauka i sztuka tworzenia map jest kartografia, patrz tej strony do dalszej dyskusji na temat historii mapy i tworzenia map.

Wybierając temat można ograniczyć listę witryn, na wybrany temat