Archeologia Fid┐i

    Map of Fid┐i:

Home » Fid┐i » Archeologia

Archeologia Fid┐i

Archeologia oznacza dos│ownie nauki lub wiedzy o starych lub staro┐ytnych (archaios jest grecki dla "starych" i logo oznacza "wiedza").Archeologia zajmuje siŕ fizycznym pozosta│oťci dzia│alnoťci cz│owieka w przesz│oťci. Na tej podstawie, archeolog prˇbuje zrozumieŠ coť, w jaki sposˇb ludzie wczeťniej mieszka│. Rzeczy materialne s╣ pozosta│oťciami mo┐e: narzŕdzia, bro˝, monety, ceg│y. Mo┐e zawieraŠ pozosta│oťci sami ludzie jak szkielety, mumie lub popiˇ│ spalonych koťci. Szcz╣tkˇw roťlin lub zwierz╣t, ┐e cz│owiek mia│ coť do zrobienia.

Wybierając temat można ograniczyć listę witryn, na wybrany temat