Rozruchu Fid┐i

    Map of Fid┐i:

Home » Fid┐i » Rozruchu

Rozruchu Fid┐i

Coraz czŕťciej ludzie u┐ywaj╣ ich ťwiŕta, aby statek do wyjťcia. To jest prywatny │odzi lub wypo┐yczyŠ │ˇdč. W zale┐noťci od wielkoťci jachtu i wyposa┐enia w poci╣gach, d│u┐sze odleg│oťci podrˇ┐owa│. Wa┐ne jest rˇwnie┐, czy ┐aglˇwk╣ lub motorˇwk╣. Z kurs ┐eglarski, nale┐y pamiŕtaŠ, ┐e s╣ zale┐ne od wiatru i ┐e nie zawsze jest korzystne w odniesieniu do miejsca docelowego podrˇ┐y. Je┐eli │ˇdč ma kabiny czŕsto jest to mo┐liwe do snu. Wtedy │atwiej jest d│ugie wycieczki po wiŕcej w innym porcie zatrzymaŠ. Na tej stronie znajdziesz kilka linkˇw, ktˇre mog╣ pomˇc w przygotowaniu lub rejsu │odzi╣.

Wybierając temat można ograniczyć listę witryn, na wybrany temat