Archeologie Australie - Northern Territory

    Kaart van Australie - Northern Territory:

Home » Australie - Northern Territory » Archeologie

Archeologie Australie - Northern Territory

Archeologie is letterlijk vertaald de leer van het oude. Ook wordt het wel de kennis van het antieke genoemd. Archaios is Grieks voor ‘oud’. Het groekse woord ‘logos’ betekent kennis. Archeologie bestudeert de overblijfselen van menselijke activiteiten uit het verleden. Met de verkregen informatie probeert de archeoloog te begrijpen hoe mensen vroeger leefden. De gevonden overblijfselen kunnen zijn: werktuigen, wapens, munten, bouwwerken. Ook kunnen overblijfselen van de mensen zelf gevonden worden.

Door het kiezen van een onderwerp kunt u de lijst met sites beperken tot het onderwerp van uw keuze